Zapisi

***

Na mala se dela, dragi čoveče, odgovara delima velikim.

***
Najveću slobodu izbori onaj koji skide teške okove sa svoga uma.

***
Najlepše što možeš bivati jeste ljubav koju osećaš.

***
Umireš sve dok te ne oživi ono što te neprestano ubija.

***
Ljudi rađe i lakše sebe gube, zadržavajući one koji treba da odu.

***
Kada sam otišla od ljudi i mesta kojima sam mislila da pripadam, istinski sam pripala – sebi.

***
Vetar u leđa, bez snage u biću, samo je promaja.

***
Kada joj spoznah duhovnu uzvišenost, uvideh njeno neodoljivo telesno.