Biografija

Rođena 20.04.1990 u Kruševcu.
Po obrazovanju je diplomirani novinar.
Trenutno završava postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka.
Živi i radi u Beogradu.
,,Žena sa umom boje izlazećeg sunca” je njeno prvo autorsko delo.
– Nemojte me, molim vas, pitati o planovima i budućnosti. Kakvi su to samo okovi!
Dozvolite mi život, duboko disanje i britki um.
Neke predodređenosti i ja ćemo se već sresti na istim talasnim dužinama.
Danas tako verujem u njih.
Budimo dostojni svojih uloga!